#Polarisatie

Ik vind polarisatie tussen verschillende groepen mensen in de samenleving echt problematisch. Dat neemt de laatste decennia weer enorm toe. Als we ons laten meeslepen in polarisatie, dan krijgen we steden met gated communities voor de rijken en aan de andere kant verslonsde wijken van mensen die in armoede een strijd om te overleven voeren. Niemand is daar bij gebaat, ook niet de mensen die het goed hebben.

Daarom geloof ik ook echt in breedste schouders, zwaarste lasten.

Het creƫren van polarisatie en anti-overheidssentimenten is een bekende oorlogsvoeringstactiek om landen te verzwakken.
In het kader van onze internationale veiligheid moeten we daar tegen knokken, in Nederland en Europa.
Laten we zorgen dat we ons verzetten tegen krachten die ons willen verzwakken.
We zorgen voor elkaar, slaan de handen ineen, nemen iedereen mee en zorgen dat we samen sterk staan!

terug