#Digitale veiligheid

Digitalisering biedt heel veel gemak en kansen, maar ook risico’s.

Jongeren moeten online beschermd worden tegen verslavende elementen in games en tegen video’s met excessief geweld. De desinformatie op internet moet worden aangepakt doordat je een signaal krijgt als je deepfakes of fake news bekijkt. En door te werken aan een neutrale social app, die jongeren aanspreekt maar ook garant staat dat fake news, opruiing en desinformatie geweerd wordt.

Online mogelijkheden om betaling uit te stellen en gespreide betaling bij consumentenaankopen heeft heel veel schuldenproblematiek tot gevolg. Dat moet aan banden gelegd worden.

Ik wil digitale armoede tegengaan en voorkomen dat mensen daarmee tweederangsburgers worden. Bibliotheken kunnen bijvoorbeeld helpen om oudere mensen te helpen met hun belastingaangifte of de burgerlijke stand aan te passen.

Ook op het niveau van digitale infrastructuur moeten we aan veiligheid denken. Onze industrie, internet, mobiele netwerken maar ook cruciale functies als energie en logistiek zijn afhankelijk van digitale netwerken. We maken de EU zo snel mogelijk digitaal autonoom. We zijn dan voor essentiële digitale infrastructuur niet langer afhankelijk van techbedrijven.

terug