#Bestaanszekerheid en brede welvaart

Brede welvaart  betekent werken aan een samenleving waarin iedereen een toereikend inkomen heeft, veilig en gezond kan leven, mee kan doen, gehoord wordt en zeker is van woonruimte. Een toereikend inkomen voorkomt problemen, zoals schulden, eenzaamheid, stress en gezondheidsproblemen.

Brede welvaart gaat veel meer over een prettig leven kunnen leiden dan om geld hebben. Dat lijkt een subtiel verschil, maar betekent echt wat. Kate Rawort zegt: "Van private luxe en publieke armzaligheid" naar "publieke luxe en private toereikendheid". Dus meer investeringen in publieke voorzieningen, waarmee iedereen een beroep op kan doen. Want niemand heeft drie jachten en een prive-jet nodig.

Brede welvaart gaat hand in hand met lief zijn voor de planeet. Brede welvaart gaat uit van duurzame groei en circulaire economie. Dus vanuit brede welvaart gaan we investeren in onderwijs en omscholing van werknemers, bijvoorbeeld naar groene sectoren. En regelen we snelle goedkope internationale treinen.

 

terug