#Betrouwbare en open overheid

Een open overheid zorgt dat informatie die bij de overheid bekend is van de burger, eigendom blijft van die burger en goed beschermd wordt.
Mensen moeten makkelijk informatie kunnen opvragen bij de overheid en snel kunnen vinden waarom een bepaalde politieke keuze is gemaakt. Complexe thema's en dossiers moeten, terwijl ze actueel zijn, door de overheid uitgelegd worden in makkelijke taal. Naast het openbaar maken van documenten moet daarom de voorlichting aan de samenleving versterkt worden.

We willen rechten van werknemers op Europees niveau beschermen, de publieke sector steunen en nieuwe wetten tegen discriminatie en voor persvrijheid aannemen.

De overheid moet aanspreekbaar zijn, landelijk en lokaal. Beleid moet worden getoetst aan de leefomgeving van de burger, onder andere in Burgerberaden.

Geen Europees geld naar landen die de rechtsstaat schenden.

 

terug